آماده هستی برای شروع؟

شرکت پیشروتک فعال در زمینه سیستم های رهگیری و ردیابی خودرو آماده همکاری با سازمان ها و ادارات می باشد

خدمات

اجرا و پشتیبانی شبکه

طراحی سایت

طراحی اتوماسیون های اداری

نرم افزار ها

مجوزها

عضو پارک علم و فناوری
عضو نظام صنفی رایانه ای کشور
تاییدیه استانداری

تماس با ما

Image verification